Sözde özgür bir Ülke'den bahsediyoruz..!

Anayasa mahkemesi daha önce onaylamadığı cezayı değişiklikler neticesinde vede Hükümetin baskısı neticesinde bu sefer onayladı..

Bundan sonra evinize gelen TÜİK yetkililerin anketlerini cevaplamama gibi bir özgürlüğünüz yok veya yanlış blgi vermek gibi bir özgürlüğünüzde.Resmen özel hayata tecavüz eden bu yasa Anayasa Mahkemesinden geçti ve artık istesenizde istemesenizde Ya soruları cevaplıyacaksınız Yada 2 Bin Türk lirasını yatıracaksınız..!

YASA NE DİYOR?
Türkiye İstatistik Kanunu’nun 7.Maddesi istatistiki birimlerin, kendilerinden istenen veri veya bilgileri vatandaşlık görevi bilinci içerisinde, TÜİK Başkanlığının belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlü olduğunu düzenliyor.

54. maddede ise istenilen bilgileri geçerli mazereti olmaksızın belirlenen şekil ve süre içinde vermeyen, eksik veya hatalı verenlerin bir kereye mahsus uyarılarak, 7 gün içinde bilgileri vermeleri ve ya eksik ve hataları gidermelerinin isteneceği yer alıyor.
Bu uyarıya rağmen, bilgileri hiç vermeyen veya talep edildiği halde eksiklikleri gidermeyen ve hataları düzeltmeyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcileri hakkında fiilin; a) hane halkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda 500 lira b) a bendi dışında kalan birimlerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda 1000 lira; c) sayımlarda işlenmesi durumunda ise 2000 lira idari para cezası uygulanır.Tepkiler: